Ray Kleinow April 14, 1930 – April 1, 2021

Ray Kleinow

      Raymond LeRoy Kleinow, age 90, died Thursday, April 1, 2021, at Monticello Nursing and Rehabilitation Center following a brief illness.

View Original NoticeRay Kleinow April 14, 1930 – April 1, 2021